ISSACHAR LEZINGEN
“En van de nakomelingen van Issachar,
die inzicht hadden in de tijden om te
weten wat Israël moest doen”
1 KRONIEKEN 12:32

Laatste afgelopen Evenementen

Esther Noordermeer & Hans Huijzer – De wederkomst van Christus: let’s talk about it!

Ulaanbaatarplein 6, 3072 JP Rotterdam

ROND-DE-TAFEL GESPREK: VERSCHILLENDE VISIES OP JEZUS’ WEDERKOMST Beschrijving: De Bijbel belooft dat Jezus terugkomt. Zijn eerste komst was als het Lam van God dat geslacht werd voor de zonde van de wereld. Jezus’ tweede komst zal zijn als zegevierend Koning in de laatste dagen. Omdat steeds meer tekenen erop wijzen dat we in de eindtijd […]

Tom de Nooijer – Wat is de rol van de politiek in de huidige ideologische ontwikkelingen?

Mheneweg Noord 1 bg 8096 BR Oldebroek

Je bent van harte uitgenodigd op onze volgende Issachar Lezing die wij samen met de Wakkere Kerk (https://www.wakkerekerk.nl/) organiseren. Beschrijving: Zet de politiek de lijnen uit, of volgen ze? Hoe werkt het debat in Nederland, en is er ruimte voor kritiek binnen het systeem? En voor Christenen, wat moeten wij daarmee? Spreker: Tom de Nooijer […]

Jacques Brunt – Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult

De Meent Orion 3, Amstelveen

Veel Bijbelse principes staan in onze maatschappij onder zware druk. Houden wij vast aan Gods principes of worden we beïnvloed door de tijdgeest? De Bijbel leert dat het geloof wordt beproefd. Het grondprincipe van Gods Koninkrijk is door lijden heen tot heerlijkheid. Bijbelleraar Jacques Brunt uit Alblasserdam neemt ons mee naar Openbaring 2:8-11. Daar wordt […]