ISSACHAR LEZINGEN
“En van de nakomelingen van Issachar,
die inzicht hadden in de tijden om te
weten wat Israël moest doen”
1 KRONIEKEN 12:32

Laatste afgelopen Evenementen

Jacques Brunt – Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult

De Meent Orion 3, Amstelveen

Veel Bijbelse principes staan in onze maatschappij onder zware druk. Houden wij vast aan Gods principes of worden we beïnvloed door de tijdgeest? De Bijbel leert dat het geloof wordt […]