ISSACHAR LEZINGEN
“En van de nakomelingen van Issachar,
die inzicht hadden in de tijden om te
weten wat Israël moest doen”
1 KRONIEKEN 12:32

Video archief

9 december 2023 – Esther Noordermeer & Hans Huijzer – De wederkomst van Christus: let’s talk about it!

Esther Noordermeer en Hans Huijzer bespreken onder deskundige leiding in een rond-de-tafel gesprek hoe zij de wederkomst van Christus vanuit de Bijbel begrijpen en hoe zij tot hun uiteenlopende interpretaties zijn gekomen


9 september 2023 – Tom de Nooijer – Wat is de rol van de politiek in de huidige ideologische ontwikkelingen?

Zet de politiek de lijnen uit, of volgen ze? Hoe werkt het debat in Nederland, en is er ruimte voor kritiek binnen het systeem? En voor Christenen, wat moeten wij daarmee? Tom de Nooijer, in 2018 jongste gemeenteraadslid ooit in de gemeente Oldebroek, staat in deze lezing vanuit zijn eigen ervaring bij deze vragen stil.


13 juni 2023 – Jacques Brunt – Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult!

Veel Bijbelse principes staan in onze maatschappij onder zware druk. Houden wij vast aan Gods principes of worden we beïnvloed door de tijdgeest? De Bijbel leert dat het geloof wordt beproefd. Het grondprincipe van Gods Koninkrijk is door lijden heen tot heerlijkheid. Bijbelleraar Jacques Brunt uit Alblasserdam neemt ons mee naar Openbaring 2:8-11. Daar wordt geschreven over een gemeente die staande is gebleven te midden van vervolging. Wat kunnen wij van hen leren?


24 januari 2023 – Eddie Bakker – The Great Reset! Hoe bereiden we ons voor op de storm?

Heeft de Bijbel de doeleinden waarnaar de Great Reset toewerkt voorzegd? Kunnen we de rol van de oorlog in Oekraïne en de invloed van de EU, Rusland en Amerika duiden aan de hand van de Bijbel? Heeft de Bijbel praktisch advies hoe ik mijn levenhuis in deze moeilijke tijden bouw op de rots en zorg dat hij blijft staan?


29 november 2022 – Simon van Groningen – Babylon valt! Waar staan we nu?

Wat is het systeem waar we in leven? Wat betekent Babylon? Bestaat er een Deep State? Waarom de Bijbel? Wat is The Great Reset?