ISSACHAR LEZINGEN
“En van de nakomelingen van Issachar,
die inzicht hadden in de tijden om te
weten wat Israël moest doen”
1 KRONIEKEN 12:32

Esther Noordermeer & Hans Huijzer – De wederkomst van Christus: let’s talk about it!

De wederkomst van Christus: let’s talk about it!

De Bijbel belooft dat Jezus terugkomt. Zijn eerste komst was als het Lam van God dat geslacht werd voor de zonde van de wereld. Jezus’ tweede komst zal zijn als zegevierend Koning in de laatste dagen. Omdat steeds meer tekenen erop wijzen dat we in de eindtijd belanden, houdt de wederkomst van Jezus steeds meer gelovigen bezig.

Over de details ervan wordt verschillend gedacht. Eén interpretatie verwacht dat de gelovigen Jezus zullen tegemoet gaan in de lucht en deze opname vindt vóór de grote verdrukking plaats. Een andere interpretatie verwacht dat de gelovigen door de voorspelde verdrukking zullen gaan en dat Jezus’ wederkomst een einde aan dit lijden zal brengen. Ook over de grote verdrukking zelf en de betekenis van het boek Openbaring wordt zeer verschillend gedacht.

Hans Huijzer en Esther Noordermeer bespreken onder deskundige leiding in een rond-de-tafel gesprek hoe zij de wederkomst van Christus vanuit de Bijbel begrijpen en hoe zij tot hun uiteenlopende interpretaties zijn gekomen, met name ten aanzien van de opname, de grote verdrukking en waar in Openbaring we ons bevinden.

Esther Noordermeer is naar opleiding bioloog en docent, in het dagelijks leven actief in het boerenbedrijf, voor haar Heer bijbelleraar. Haar preken en boeken roepen Christenen op om wakker en alert te zijn voor de tijden die gaan komen.

Hans Huijzer is voormalig ondernemer in de vastgoed en financiële wereld. Hij heeft een kritisch analytische instelling en was naast zijn dagelijks werk ruim 30 jaar oudste/voorganger. Nog steeds is hij prediker en bijbelleraar. De focus van zijn studie ligt bij het Profetisch Woord, de eindtijd, de positie van Israël en de Gemeente en ethische vraagstukken. Hij heeft een wakker oog voor de wereldveranderingen om ons heen en verwerkt dat graag in zijn prediking en onderwijs.

Video op Bitchute
Video op Rumble


Geplaatst

in

door